Harun Çetin

Avatar

Asıl Tehlike Benzeyendir

Asıl Tehlike Benzeyendir

Bilahare Asıl Tehlike Benzeyendir derken ne demek istiyoruz? Hem Rabbimizin haramlarını helal, helallerinide haram kılacaksın, hem fıtratı akideyi, ekini ifsad edeceksin, sonra da “Bize bir şey olmaz, şanlı ecdadın ahfadıyız” diyeceksin. Gafil …

Devamını Oku

Emiru’l-Adil Şehid Nureddin Mahmud Zengi

“Müslümanlar, frenk elinde esir iken Hak Teâlâ’nın beni tebessüm ederken görmesinden hayâ ederim.” İslam tarihinde, kahramanlar ve destanlar o kadar çoktur ki, çokluğundan mı yoksa artık öylelerinin yokluğundan mı bilinmez unutulmuşlardır. Bazılarının …

Devamını Oku

Maturidilik Üzerine Oynanan Oyunlar

Maturidilik Üzerine Oynanan Oyunlar

Sitemiz yazarı Harun Çetin Maturidilik Üzerine Oynanan Oyunlar adlı bu video ile açıklamalarda bulunuyor. Öyle ki ülkemiz de Maturidilik, rejime entegre edilmek istenmekte ve aslında Maturidiliğe ait olmayan görüşler, İmam Maturidi paravan …

Devamını Oku

Fıkıh İlminin Ehemmiyeti

Fıkıh İlminin Ehemmiyeti

İslamda Fıkıh İlminin Ehemmiyeti büyüktür. Fıkıh ilmini çok iyi bilmek gerek. Fıkıh, müminin hayatın her alanına nasıl tahakküm edeceğini bildirirken, şahsi amellerle birlikte cemiyeti tanımlamasına ve bu tanıma göre hayat haritası çizmesine …

Devamını Oku

Malazgirt Zaferi Dolayısıyla

Malazgirt Zaferi Dolayısıyla

Malazgirt Zaferi Dolayısıyla kaleme aldığımız bu yazıyla geçmişi birkez daha yadedelim. Nitekim Tarihin ışığında bugün artık sabit olmuşturki, Türklerin İslamla müşerref olmasından evvel tek sabit bir dinleri yoktur. Yaygın kanaat olan Şamanizm …

Devamını Oku