Biz Kimiz, Bizim Kimliğimiz Nedir?

Biz Kimiz, Bizim Kimliğimiz Nedir?

Bugün İslam Dünyasında ve ülkemizde en büyük sorunlardan biriside, öyle zannediyorum ki kimlik sorunudur. Biz Kimiz, Bizim Kimliğimiz Nedir? Nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Biz öncelikle bunları cevaplamalıyız. Biz önce kim olduğumuzu bilmeliyiz. Biz daha kendimizi hakkıyla tanımıyoruz ki, düşmanlarımızı tanıyalım? Biz kendimizi iyi tanıyalım ki, düşmanlarımızın neden bize düşman olduğunu iyi idrak edelim. Önce kendimizi iyi tanıyalım, sonra düşmanlarımızı iyi tanıyalım. Yoksa her zaman kaybetmeye mahkum oluruz. Dikkat edin! Eğer hem kendimizi ve hemde düşmanlarımızı iyi tanımazsak, her zaman kaybetmeye mahkum oluruz.

O Halde Biz Kimiz?

Biz her şeyden evvel Müslümanız. Müslüman ana ve babadan doğduk. Bu seçim bize ait değildi. Allah bize lütufta ve ihsanda bulundu ve biz bir Yahudi evladı, Rus evladı, İngiliz evladı, Fransız evladı, Japon evladı… olmadıkta Müslüman Türk evladı olduk. Her şeyden evvel buna şükretmeliyiz ve kıymetini bilmeliyiz. Ayrıca bilmeliyiz ki, Müslümanlık her şeyin üstündedir.

Bizim dinimiz İslam’da kavmiyetçiliğe, milliyetçiliğe asla yer yoktur. Irkçılık lanetlenmiştir ve Hazreti Allah yüce kelamında tüm Müslümanları kardeş ilan etmiştir. O halde Allah’ın kardeş ilan ettiği Müslümanları ırkçılık ve ideolojik bakış açılarıyla parçalamaya çalışanlara ve parçalayanlara yazıklar olsun!

Müslümanlık her şeyin üstünde dedik ve İslam kardeşliği en ana prensibimiz olmalıdır dedik. Ancak biz nasıl Müslümanlarız? Yani İslam dini içine tarih boyunca ve günümüzde çok sayıda fitne sokulmaya çalışıldı ve halen çalışılmaktadır. Haricilik, Şialık, Selefilik, Vehhabilik, Mutezile, Fazlurrahmancılık, Sadece Kuran yetercilik, Ilımlı İslam, Dinler arası diyalog… bu liste böyle uzayıp gider!

Biz Hangi Müslümanlarız?

Bugün cevabı en net ve keskin bir şekilde verilmesi gereken soru budur. Biz doğru yolun sapık kollarından münezzeh olan Ehli Sünnet ve Cemaat akaidine mensup olan Müslümanlarız. Biliriz ve inanırız ki tek hak ve doğru olan akaid Ehli Sünnet ve Cemaat akaididir. Bu akaidin ise iki mezhep imamı vardır. İmam Maturidi Hazretleri ve İmam Eşari Hazretleridir. Birde amelde dört hak mezhep vardır ve bunlar; Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhepleridir. Bunların hepsi topyekün olarak Ehli Sünnet ve Cemaat yolunun mensubudur. Biz biliriz ve inanırız ki, bu yol ana caddedir ve bu ana caddeden başka hiçbir yol doğru değildir. Bu yoldan olan herkes ise bize din kardeşimizdir. Hazreti Allah, din kardeşliği şuurunu bu yola mensup olan herkese nasip eylesin.

Bizim Gayemiz Nedir?

En önemli meselelerden biriside gayedir. Ancak biz gayemizi acaba ne kadar iyi biliyoruz? Bizim gayemiz amellerimizi yerine getirmek, nefis ve şeytanla mücadele etmek suretiyle Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlamaktır. Yine bizim gayemiz ilahikelimetullahtır. Yani Allah’ın tek hak dini olan İslam’ın sancağını Güneş’in doğup battığı her yerde dalgalandırmak ve Allah’ın nurunun tamamlanmasına vesile olmaktır. Hiç şüphesiz ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Ancak bizler önce din kardeşi olmayı, sonrada cihad edebilmeyi bilmeliyiz.

Son söz olarakda deriz ki, Hazreti Allah, bizi doğru yolun sapık kollarından münezzeh olan Ehli Sünnet ve Cemaat yolundan ayırmasın. Bizlere hakkı hak olarak görebilmeyi, batılı batıl olarak görebilmeyi ve hakkın üzerine sabit olabilmeyi nasip eylesin. Bizlere hem şeytanla ve nefisle büyük cihad, hemde din düşmanlarıyla küçük cihad yapabilmeyi nasip eylesin.

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir