Evrim Teorisi Yalan mı?

Evrim Teorisi Yalan mı?

Bu makalemde Evrim Teorisi Yalan mı? Yoksa bilimsel olarak evrim teorisi kanıtlandı mı? Darwinizm nedir? Bir inanç mı yoksa bilimsel gerçeklik mi? Evrim teorisi kanıtlandı mı? Bu konulara değineceğim.

Elbette ki Evrim Teorisi Yalan mı? Diye düşünüp üzerinde kafa yormaya dahi gerek yoktur. Çünkü Evrim Teorisi, bilimsel olarak hiçbir kanıta dayanmayan, sadece ön kabullerden yola çıkılarak yorumlanan bir inançtır.

Evet! Ben Evrim Teorisini, bilimsel olarak üzerinde araştırılan bir mevzu olarak bile görmüyorum. Evrim Teorisi, yani Darwinizm bir inançtır. Buna inananların önüne hangi kanıtları getirseniz de, onlar bu fikirlerinden vazgeçmemektedirler ve bu saçmalığa inanmakta ısrarda etmektedirler.

Evrim Teorisini savunan sözde saygın bilim camiası, sanki bu teori bilimsel bir gerçeklikmiş gibi propaganda yapmaktadırlar ve propagandalarına yalan karıştırmaktan zerrece çekinmezler.

Evrim materyalist önyargılarla değerlendirilmekte ve evrimin mutlak bir hakikat olduğu ön kabulü ile fosiller evrim teorisi lehine yorumlanmaktadır.

Evrim Teorisi tıpkı Dünya’nın yuvarlak olması gibi ve yer çekiminin var olması apaçık bir bilimsel gerçekliktir derler. Oysa Dünya’nın yuvarlak (hafif yumurta şeklinde) olması bilimsel olarak kesin bir şekilde kanıtlanmıştır. Aynı şekilde yer çekimi yasası vardır ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Oysa Evrim Teorisini kanıtlayan hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

Kaldı ki bilimin en önemli yasalarından birisi, her ne kadar bir şey bilimsel olarak kanıtlanmış olsa bile, yeni bulgularla ve delillerle yarın öbür gün yanlışlanabilme olasılığının olmasıdır.

Piltdown Adamı Yalanı

İnsanlara bulgu diye gösterilen bir takım fosillerde yalandır. Bunlar arasında en meşhur olanı ise Piltdown Adamı yalanıdır. Charles Dawson diye birisi 1912 yılında İngiltere’de bir çene kemiği ile bir kafatası parçası bulmuş.

Charles Dawson’un iddiasına göre bu fosil 500 bin yıllıkmış ve çenesi maymun çenesine benzemesine karşın, dişleri ve kafatası insanınkine benziyormuş. Bu iskelete ise Piltdown Adamı ismi verildi. Piltdown Adamı üzerine 40 yıl boyunca birçok makaleler yazıldı, çizimler yazıldı. Daha fenası ise, bu uyduruk fosil hakkında 500’ü aşkın doktora tezi yapıldı!

Ancak her yalanın bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir adeti vardır. Nitekim Piltdown Adam yalanı da, geçte olsa ortaya çıkmıştır. Kenneth Oakley, fosillerin yaşını tayin etmek için yeni bir yöntem olan flor testi metodunu Piltdown Adam üzerinde denedi. Bu denemede, çene kemiğinin hiç flor içermediği ortaya çıktı. Az miktarda flor bulunan kafatasının ise sadece birkaç bin yıllık olduğu anlaşıldı. Çene kemiğindeki dişler ise suni eğelenmeyle aşındırılmıştır.

Weiner’in yaptığı ince tahlillerle, 1953 yılında bu sözde fosilin sahte olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır. Piltdown Adam dişleri, insana ait olduğu izlenimi verilmek için sonradan özel olarak eklenmiş, eklem yerleri ise törpülenmişti. Daha sonra ise bütün parçaların eski görünmesi için potasyum-bikromat ile lekelenmişti. Kemikler aside batırılınca bu lekeler hemen kaybolmuştur.

Yalanı tespit edenler arasında Le Gros Clark, hayretini şu şekilde ifade etmiştir:

“Dişler üzerinde eskimiş izlenimi vermek için suni olarak oynanmış olduğu o kadar açık ki… nasıl olurda bu izler dikkatten kaçmış olabilir?”

Piltdown Adam, oysa ki ilk tanıtıldığında, insanlık tarihinin en büyük buluşu olarak tanıtılmıştı. Halbuki insanlık tarihinin en büyük yalanı olduğu ortaya çıktı.

Bilim adı altında ortaya çıkan bu skandal sahtekarlıktan herkes ibret almalıdır ve bilimin mutlak ve sorgulanamaz hakikat olmadığını idrak etmelidir. En önemlisi ise bilimin bir silah olarak insanları kandırmak, kontrol etmek ve saptırmak için kullanılabileceğini hep akılda tutmak gerekir.

Evrim Teorisi Bilimsel mi?

Bilimsel bir teorinin en önemli özelliklerinden birisi, tahminde bulunabilir olmasıdır. Ayrıca deney ve gözem yapılarak neticeye varılabilir olmasıdır. ancak Evrim Teorisine baktığımız zaman; bırakın deney ve gözlemde bulunabilmeyi, tahminde bile bulunmak mümkün değildir. Mesela bir şempanzeyi ve bir kurbağayı, ıssız bir adaya bıraksak hiç kimse bu şempanze ve kurbağanın şu kadar sene sonra evrimleşeceğini ve şu canlıların meydana geleceğini diyemez.

Eğer ki evrimleşme sürecinin çok uzun yıllar alacağını ve bu yüzden bunun tahmin edilemeyeceğini söyleyecek olsalar, o zaman evrim teorisinin yanlışlamacılık kriteri ile çeliştiği gerçeği ortaya çıkacaktır. Bir teori, kendini yanlışlama (sınama, test etme) imkanı bulamıyorsa, o teori herhangi bir bilimsellik taşımaz. Yani o teori bilimsellikten uzaktır.

Alman filozof Immanuel Kant, bir teori eğer matematikselse ancak o zaman onun gerçek bir bilim ifade edebileceğini söylemektedir. Evrim teorisi kanunlara sahip olmamasının yanında, matematiksel modellere de sahip değildir.

Bilimi bilim yapan en önemli ölçü kanundur. Hiçbir şüpheye yer vermeyen, herkes tarafından kabul edilen, defalarca doğruluğu test edilebilir olan şeye kanun denir. Zaten teori ile kanun farklı şeylerdir.

Evrim bir teori olarak ortaya atılmıştır ama hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde, herkes tarafından kabul edilecek şekilde kanıtlanamadığından evrim, bilimsel bir kanun haline gelmemiştir. O yüzden evrim teorisini sanki bir kanun gibi, bilimsel mutlak bir gerçeklik gibi lanse etmek, en başta bilimselliğe karşıdır. Piltdown Adamı yalanı ile evrimi bir teori olmaktan çıkarıp kanun haline getirme girişiminde bulunmuş olsalar da, bu yalan ortaya çıkarak ellerinde patlamış ve rezil olmuşlardır.

Evrim Teorisi Kanıtlandı mı?

En çok merak edilen sorulardan birisi de, Evrim Teorisi Kanıtlandı mı? Bilimsel olarak kendisine hiçbir şekilde kanıt bulamamıştır ve bulamayacaktır da! Çünkü Evrimi savunanlar, yaptıkları bütün çalışmaları evrimin kesin olarak var olduğu ön kabulü üzerine yaparlar. Yani onlara göre Evrim kesin olarak vardır. Kanıtlanmaya dahi ihtiyaç yoktur. Onların bu ön kabulü, deney ve gözlemlerin önüne geçmiştir.

Zaten evrim teorisini deney ve gözlem yoluyla doğrulamakta imkanı gayri kabildir. Çünkü evrimleşme sürecinin yüz binlerce yıl ve hatta milyonlarca yıl olduğunu söylemektedirler. Yani evrim gerçek mi? Yoksa yalan mı? Diye bir deney ve gözlem çalışması yapılsa, bu çalışma son bulmadan Dünya’nın sonu gelir.

Yüz binlerce yıl ve hatta milyon yıl boyunca bu deney ve gözlem, nesilden nesle hiç kopukluk olmadan devam etmelidir ve en nihayetince yüz binlerce yıl ya da milyon yıl sonraki insanlar bunun sonucunu raporlamalıdır. Bu da mümkün olması %0.000000000…1 olasılıktır. Yani imkansız denen bir şeyin dahi imkanı hayal edilebilirken, bunun hayali bile abestir.

Aslında hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu teoriyi, sürekli olarak bilim propagandası ile yaptıkları algıyla gündemde tutmaya çalışmak ve insanları bu yalana inandırmak için tıpkı Piltdown Adamı yalanı gibi sayısız yalan fosil haberleri ve fosil araştırmaları ile insanların dikkatini evrim teorisi saçmalığına çekmek kasıtlı bir eylemdir.

Benim görüşüme göre, evrim teorisini insanlara kabul ettirmeye çalışan ana omurga dahi evrim teorisinin yalan olduğunu çok iyi bilmektedirler. Çünkü onlar gerçekleri bile bile inkar edenler zümresindedirler. Amaçları ise insanları Evrim Teorisine inandırmak, yani Darwinizm inancına inandırmak ve insanları Allah inancından uzaklaştırmaktır!

Bugünkü bilim sadece evrim teorisi cihetinden değil, genel itibarıyla materyalizm düşünce üzerine kurulmuştur. Allah inancını yok saymaktadır. İnsanların bilim adı altında atılan sayısız yalana koşulsuz olarak inanması içinde, Allah inancını terk etmesi gerekmektedir.

Bu makaleyi yazmamda bana ilham ve bilgi kaynağı olan evrim teorisi kitap tavsiyesi yapmak istiyorum. Fatih Buğra SARPER tarafından yazılan, Teistik Evrim Düşüncesinin Bilim, Felsefe ve İslam’ın Delilleriyle Eleştirisi isimli güzide kitabını satın alıp mutlaka okumalısınız.

Öyle zannediyorum ki, Evrim Teorisine inanan birisi bile bu kitabı okuduktan sonra bu yanlışından dönecektir. Tabi kalpleri çeviren Allah’tır. Hidayet veren Allah’tır! Allah hakikati arayana hakikati bir vesile ile gösterir. İnşallah bu kısa yazım ve tavsiye ettiğim kitap, hakikati arayanlara vesile olsun!

Evrim Ağacı Evrimi Nasıl Savunuyor?

Evrim Ağacı isimli Youtuberin kendi web sitesindeki yazısına göre, Piltdown Adamı sahtekarlığı, hiçbir şüphe kalmayacak şekilde aşikar olunca, Evrim Teorisi Yalan mı? Düşüncesi ortaya çıkmaya başladı ve Evrim karşıtı olanlar, bu tezlerini kuvvetlendirmek için her zaman Piltdown Adamı sahtekarlığını örnek gösterdiler ve bu örnek üzerinden Evrim Teorisini çürütmeye çalıştılar. Zaten Piltdown Adamı bulan Charles Dawson’da amatör bir arkeologmuş!

Evrim karşıtları önce evrimi destekleyen hiçbir kanıtın olmadığı söyleyip, sonra da Piltdown Adamı bulunmadan evvel evrimle ilgili hiçbir kanıt yokmuş ön kabulü ile hareket ediyorlarmış. Oysaki 200 yıl boyunca ele geçirilmiş olan binlerce fosil varmış!

Bizde kendisine cevap olarak şunu deriz. Yukarıdaki başlıkta zaten Evrim Teorisi Bilimsel mi? Sorusuna değindik! Hangi bilim kıstasına göre evrimin bilimsel olduğunu söylüyorsunuz? Binlerce fosil dediğiniz fosillerin hangisi evrimi kanıtlıyor? Tabi ki hiçbirisi evrimi kanıtlamıyor! Ayrıca o binlerce fosil diye kamuoyuna servis edilen fosillerin acaba kaçı gerçek fosil? Bu da ayrıca didik didik incelenmesi gereken bir mevzudur! Evrimi destekleyen hiçbir fosil yok!

Ön kabul mevzuna gelince! Asıl siz materyalist bir anlayış ile evrim teorisini mutlak bir gerçek olarak kabul edip, bütün sözde çalışmalarınızı bu ön kabulleriniz üzerine yapıyorsunuz. Bunu yaparken de bütün bilimi elinizin tersiyle itiyorsunuz ve aklınızı adeta tatile çıkarıyorsunuz. Araştırmalarınızın hiçbirisi objektif değil, tamamı sübjektiftir!

Binlerce fosil üzerine birçok çalışma yapıldığından ve üzerinde birçok yazı ve kitap yazıldığından bahsederek halen evrimi savunuyorsunuz! Oysaki Piltdown Adamı hakkında da 500’ü aşkın doktora tezi ve binlerce çizimle makale yazıldığını tekrar hatırlatmak isterim! Ama en nihayetinde düzmece olduğu ortaya çıktı.

Amatör arkeolog dediğiniz Charles Dawson, 40 yıl boyunca bilim dünyasını ayakta uyutan bir yalanı ortaya atmadı mı? Charles Dawson bence insanlık tarihinin en büyük trolüdür! Büyük bir gaflete düşüp ona inanan bilim dünyasına ise diyecek bir şey bulamıyorum!

Kısacası Evrim Teorisi, tamamen yalanlar üzerine kurulan ve ön kabullere dayanarak bilimle alakası olmayan ve bilimsel olarak bir karşılığı da olmayan saçmalıktan ibarettir!

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir