Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda kısaca bilgi verecek olursak, web sitemiz makro strateji, mikro analiz anlayışı ile detaylı ve derinlemesine analizler yapmayı ve bu analizler neticesinde makaleler yazmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda web sitemizde akademik düşünce kuruluşlarından farklı olarak din, edebiyat, bilim, sağlık alanlarında da makaleler yazılmaktadır. Çünkü din, siyaset, tarih, bilim, sağlık, edebiyat, sosyal gibi konular hiçbir zaman birbirinden bağımsız değildir.

Derin Tahkik İslam dininin ana değişmez kaideleri hususunda oldukça hassasiyetli bir yayın politikası izlemekle beraber, toplumu kutuplaştırıcı bir üslupla yayın yapmayı hiçbir şekilde benimsememektedir. Hiçbir siyasi parti ile bağlantımız yoktur ve hiçbir siyasi partiyi desteklemiyoruz.

Web sitemizin en önemli ana ilkelerinden biriside en doğru bilgiyi elde etmek ve o doğru bilgiler üzerinden makaleler yazmaktır.

Web sitemiz aynı zamanda İslam dinini ve İslam tarihini her türlü kara ve gri propagandaya meydan okuyarak en doğru ve saf şekilde, ehli sünnet ve cemaat akaidi esaslarına uygun olarak insanlara anlatmayı amaçlamaktadır. İslam dininin ve İslam Aleminin karşı karşıya kaldığı tehditleri ortaya çıkarıp insanları bu konularda bilinçlendirmeyi amaçlamaktır.