Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi?

Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi?

Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi? Yakın zamanda yaşanan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği yönündeki iddia üzerine bir tartışma ortaya çıktı. Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) 6 yaşında nikah ve akit yapıp, 9 yaşında buluğ çağına girince mi düğün yapıp zifafa girdi? Yoksa 15-16 yaşlarında nikah ve akit yapıp, 18-19 yaşlarında mı düğün yapıp zifafa girdi?

Ateist ve İslam karşıtı olan kesimler özellikle bu mevzu üzerinden hareket ediyorlar. Resulullah Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) haşa pedofili ve sapkın olmakla itham ediyorlar. Birtakım Ehli Sünnet ve Cemaat Müslümanlarda bu konuda acebül acayip bir şekilde aldanıyorlar. Resulullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) ile 6 yaşında nikahlanıp 9 yaşında evlendiğini söylüyorlar. Oysaki birçok delil ve karine bizlere bunun aksini göstermektedir.

Ben bu makalemde biiznillah, Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi? Sorusunu cevaplandıracağım. Makaleyi okuduktan sonra anlayacaksınız ki, Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), ile Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) 9 yaşında evlenip zifafa girmediler.

Ateistler ise, Allahü Teala Hazretleri onlara hidayet nasip etmediği sürece onlar bildiklerini okumaya devam edecekler. Biz yinede dua edelim, Allahü Teala Hazretleri cümlesine hidayet nasip etsin! Eğer hidayet nasip etmeyecekse bile, Müslümanları onların şerlerinden ve fitnelerinden muhafaza eylesin!

Sahih-i Buhari Hadisini Nasıl Anlamalıyız?

Ehli Sünnet ve Cemaat Müslümanlar için, Sahih-i Buhari dediğimiz zaman akan sular durur. Kuran-ı Kerim’den sonraki en güvenilir kaynaktır. Dolayısıyla orada geçen hadis-i şeriflerin zayıf veya uydurma olduğuna yönelik yorumda bulunmak hadsizliktir. Bizim gözümüzde bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), Sahih-i Buhari eserinde geçen hadis-i şerifte, kendisinin 6 yaşında bir kız iken Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile akit ve nikah yaptığını, 9 yaşında da evlendiğini söylemiştir.

Peki biz bu hadis-i şerifi nasıl yorumlamalıyız? Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), 6 yaşında nikah ve akit yapıp, 9 yaşında evlendim derken neyi kastetmiştir?

Sıcak iklimlerin olduğu özellikle Arap Yarımadasında ve Mağrib bölgesinde, kadınların yaşı buluğa girdiklerinden itibaren başlamaktadır. Bir kız, ben 3 yaşındayım” derken aslında eğer 9 yaşında buluğa girmişse, ben 12 yaşındayım demek istemiştir. Yani 3 yıl evvel buluğ çağına girdim demek istemiştir.

Hazreti Aişe Validemizde (radıyallahü anha), “6 yaşında nikah ve akit yapıp, 9 yaşında evlendim.” Derken, buluğa girdikten 6 yıl sonra nikah ve akit yapıp, 9 yıl sonrada evlendim demek istemiştir. Bu konuda hiç kimsenin şüpheye düşmemesi ve yanılmaması gerekmektedir.

Hazreti Aişe Validemizin ne zaman evlendiği ile alakalı, İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun köşe yazısını okumak için ➡️ LİNKE ⬅️ tıklayabilirsiniz.

Hazreti Aişe Validemizin Ablası Hazreti Esma

Hazreti Ebubekir-i Sıddık Efendimizin (radıyallahü anh) İslam dininden evvel evlenip boşandığı Kuteyle bint Abdüluzza isimli eşinden Esma ve Abdullah isminde iki çocuğu olur. Kızı Esma’nın, hicretten 27 sene evvel 595 tarihinde dünyaya geldiğini, Hazreti Aişe Validemizden (radıyallahü anha) ise 10 yaş büyük olduğunu tarihi kaynaklar yazmaktadır.

Hazreti Esma (radıyallahü anha), ilk Müslümanlar içinde on sekizinci sıradadır. 595 yılında doğup, Hazreti Aişe Validemizden (radıyallahü anha) 10 yaş büyük olduğuna göre, o halde Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) 605 yılında doğmuştur.

Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile Hicretin ikinci senesi Şevval ayında evlenmiştir. Hicret, Miladi 622 yılında olmuştur. Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile evlilikleri ise 624 yılına denk gelmektedir. 624’ten, 605’i çıkardığımız zaman, Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha), 19 yaşında evlenip zifafa girdiği, 16 yaşında ise nikah ve akit yaptığı sonucuna varılır.

Eğer Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) 19 yaşında evlenmiş ise 9 yaşında evlendiğini derken, buluğa girdikten itibaren 9 yaşında evlendiğini demek istemiştir. O halde Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha) 9-10 yaşlarında buluğa girdiği anlaşılmaktadır.

İfk Hadisesi

Kureyşliler bütün müttefikleri birleştirip Hendek Gazvesi için hazırlıklar yaptığında Beni Mustalik kabilesi, Müreysi suyu başında Müslümanlara karşı karargah kurdu. Çevredeki müşrikleri de kışkırtıp asker toplamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Beni Mustalik Kabilesi üzerine Hicretin 5. yılının Şaban ayının 2. gününde (Miladi 26 Aralık 626) 700 kişilik Müslüman kuvveti ile sefere çıktı.

Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) her sefere çıktığında zevcelerinden birisini kura ile belirler yanında götürürdü. Bu kez kurada Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) çıkmıştır. Sefer esnasında mola verilir ve Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) defi hacetini gidermek için kafileden uzaklaşır. O esnada boynundaki gerdanlığını düşürdüğünü fark eder ve onu aramaya başlar. Gerdanlığını bulduktan sonra mola yerine tekrar döndüğünde ise ordunun gitmiş olduğunu görür.

Hazreti Safvan’ın Hazreti Aişe’yi Bulması

Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), yokluğumu fark edip beni aramak için dönerler düşüncesi ile mola yerinde bekler ve beklerken içi geçip uyuya kalır. Ordunun gerisinden gelmekle ve ordunun mola yerini, bir şeyler unutuldu mu diye kontrol etmekle vazifeli olan Hazreti Safvan (radıyallahü anh) mola yerine geldiğinde Hazreti Aişe Validemizi (radıyallahü anha) bulur. Onu devesine bindirir ve orduya yetişirler. Bu süre zarfında aralarında tek bir konuşma bile geçmez, edep dışı tek bir şey dahi yaşanmaz.

Bu hadise üzerine münafıklardan bir grup Hazreti Aişe Validemize (radıyallahü anha) zina iftirası atarlar. Sonra Allahü Teala, Nur Suresinin 11-20 ayetlerini indirip bunun iftira olduğunu bildirir. Mevzumuz İfk Hadisesini anlatmak olmadığı için detaya girmeyeceğim.

Bugünkü Ateistler Daha mı Zeki?

Ateistler ve bir takım İslam Düşmanı Oryantalistler tarafından üretilen, bir takım Ehli Sünnet ve Cemaat kimselerinde gaflete düşüp alet olduğu 6 yaşında nikahlandı, 9 yaşında zifafa girdi iddiasını, o günün Münafıkları, Yahudileri, Hristiyanları, Müşrikleri hiç düşünemediler mi?

Ellerinde bugün Ateistlerin ve Oryantalistlerin ellerinde olduğu gibi böyle bir koz varken, neden bunu kullanmadılar. Hazreti Aişe Validemize (radıyallahü anha) zina iftirası atana kadar, “Muhammed Peygamber, 6 yaşındaki kızla nikah kıydı. O bir (haşa) pedofili sapkındır.” Diye neden demediler? Bugünün Ateistlerinde ve Oryantalistlerinde olan zeka onlarda yok muydu?

Buradan da anlıyoruz ki, Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile 6 yaşında nikah kıyıp 9 yaşında evlenmemiştir.

Ergenlik Yaşıyla Alakalı Hadis

Ayrıca Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de geçen müttefekun aleyh bir hadis-i şerifte ergenlik yaşıyla alakalı bize işaret vermektedir:

Abdullah bin Ömer dedi ki: “Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Uhud savaşında beni gözden geçirdi. (Bu sırada Abdullah bin Ömer 14 yaşında idi) Sonrada benim savaşa katılmama izin vermedi. Daha sonra Hendek Savaşında beni yine gözden geçirdi. (Bu sırada Abdullah bin Ömer 15 yaşında idi) bu sefer bana savaşa katılmam için izin verdi.”

Bu hadis-i şerifte anlıyoruz ki, Resulullah Efendimiz 14 yaşında bir erkeğin bile savaşa katılmasına izin vermiyor. Eğer Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) ile 9 yaşında evlenmiş olsa idi, Beni Mustalik Kabilesi üzerine Hicri 5. yılda çıktı. Hicri 2. yılda Hazreti Aişe Validemizle evlendiğine göre, 12 yaşında iken mi Hazreti Aişe Validemizi (radıyallahü anha) sefere götürdü? Hadi götürdü diyelim, Münafıklar 12 yaşındaki bir kıza mı zina iftirası attı?

Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) mola yerinde unutulduğunda gayet soğuk kanlı bir şekilde kendisini bulmaları için beklemiş ve beklerken uyumuştu. 12 yaşındaki bir kız bu kadar sakin ve soğuk kanlı kalabilir miydi?

Kamer Suresinin 46. Ayeti

Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) şöyle demiştir:

Ben Mekke döneminde oyun oynayan küçük bir kız iken Resulullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) şu ayet nazil olmuştu:

“Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır” (Kamer Suresi 46. Ayet)

Kamer Suresi, Ayın ikiye yarılması mucizesi üzerine nazil olmuştur. Mekke Müşrikleri, “Eğer gerçekten Peygamber isen, ayı ikiye yarabilirsin.” Dediler. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam, Resulullah Efendimiz’e (sallallahü aleyhi ve sellem) Ayın iki yarılması mucizesini göstermesini söyledi. Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Dolunay olduğu bir gecede ayı ikiye böldü. Mekke Müşrikleri iman etmek yerine, “Muhammed’in sihiri yeryüzünden semaya ulaştı!” Dediler. Başka diyarlardan gelen insanlara sordular, herkes ayın iki yarıldığını o gece gördüğünü söyledi. Ama yinede inanmayıp sihir dediler.

Hindistan’da bir heykelin üzerinde yapılış tarihi, “ayın ikiye yarıldığı gece yapılmıştır” diye yazmaktadır.

Ayın ikiye yarılması mucizesi, tarihi kaynaklarda 615 yılında gerçekleştiği gözükmektedir. Kamer Suresi ise Mekke devrinin ilk yıllarında Tarık Suresinden sonra nazil olmuştur. Tarık Suresinin nazil olmasından 15 yıl sonra, yani 630 yılında Mekke fetih edildiğine göre, 630-15=615 yılında Tarık Suresinin nazil olduğu anlaşılmaktadır. Kamer Suresi, Tarık Suresinden sonra nazil olduğuna ve Ayın ikiye yarılması mucizesi yine 615 yılında gerçekleştiğine göre her şey ortadadır.

Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha) Bi’setin 4. yılında, yani 614 yılında doğduğunu iddia ediyorlar. Hatta bu iddia üzerine Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha), 6 yaşında nikah ve akit yaptığını, 9 yaşında zifafa girdiğini söylüyorlar. O halde can alıcı şu soru meydana çıkıyor. Kamer Suresi indiğinde Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), en fazla 1-2 yaşında iken mi, bahsettiği Kamer Suresi 46. Ayetin indiğini hatırlıyor?

Bu hadisede bizim en başta bahsettiğimiz Sahih-i Buhari hadisini nasıl anlamamız gerektiğini çok net ortaya koymaktadır. Muhtemelen 614 yılında Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), buluğ çağına girmiştir ve o tarihten itibaren yaşını saymaya başlamıştır.

Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi? Sorusunun cevabı ise tüm bu anlattıklarımız ile güneş gibi parlak bir şekilde ispatlanmıştır diye düşünüyorum.

Hazreti Hatice Validemiz

Resulullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) ile 6-9 yaşlarında değilde, 15-16/18-19 yaşlarında evlendiğini ortaya koyduğumuz zaman bazı Ateistlerden şöyle bir itiraz doğuyor. Hazreti Hatice Validemiz (radıyallahü anha) 40 yaşında, Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) 25 yaşında iken evlendiler. Burada gerçek yaşını baz aldığımızı ama Hazreti Aişe (radıyallahü anha) evliliği konusunda da onun 6 yaşında nikah kıyıp, 9 yaşında zifafa girdiği gerçeğini kabul etmeyip yaşının buluğdan itibaren hesaplandığımızı söylüyorlar.

Durum onların düşündüğü gibi değil. Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha) ne zaman evlendiği hususunda bizim tarafımızda bir ihtilaf yoktur. Sahih-i Buhari eserinde geçen hadis-i şerifi yanlış anlayan bazı Ehli Sünnet ve Cemaat Müslüman olan şaşkın gafillerin yanılgısı ve Oryantalistlerin bu hadis-i şerifi, İslam dinine ve Resulullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) iftira atmak için yanlış tevil etmeleri sebebiyle ortaya böyle bir gündem çıkmıştır.

Hazreti Hatice Validemizin (radıyallahü anha) yaşıyla ilgili ihtilaf olmamasının sebebi, sadece tarihi kaynaklarla zaten belli olmasından dolayıdır. İhtilafa hacet bir durum yoktur. Ancak Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) konusundaki malum hadis-i şerif, ve bu hadis-i şerifin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yanlış tevil edilmesi ihtilafın kaynağıdır. Olay bundan ibarettir. Bu noktadan da Ateistlerin itirazlarının yersiz olduğu aşikardır.

Hazreti Aişe Ne Zaman Evlendi?

Sonuç olarak tüm bu deliller ve hatta daha da fazlası ışığında, güneş gibi parlak bir şekilde ortadadır ki, Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha), 15-16 yaşlarında nikah ve akit yapmış olup, 18-19 yaşlarında ise düğün ve zifaf yapmıştır. Bu konuda mide bulandırmanın bir mantığı yoktur.

Israrla ve hayret verici bir şekilde nasıl oluyor da Ehli Sünnet ve Cemaat Müslüman olduğunu söyleyen bir takım gafiller bu konuda yanılabiliyorlar? Ben buna gerçekten şaşırıyorum. Bir tanesi Ateistlerin, Deistlerin, Agnostiklerin Sorularına Cevaplar mahiyetinde Sorun Kalmasın diye bir kitap neşrediyor. Bizlerde seviniyoruz güzel bir çalışma ortaya koydu diye. Ama kitabında Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha), 6 yaşında nikah 9 yaşında zifaf yaptığını savunuyor.

Başka bir yayın evi, Sahabeler Ansiklopedisi diye bir eser ortaya koymuş. Orada bu yanlışı devam ettiriyor. Bazı Ehli Sünnet ve Cemaat Müslüman olduğunu söyleyen kimselerde, “Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha) evlilik yaşının 9 değil daha büyük olduğunu ispatlamak için 40 takla atıyorsunuz. Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) yanlış yaptı da, siz yanlışını mı düzeltiyorsunuz aklınızca? Hazreti Aişe Validemiz (radıyallahü anha) 9 yaşında evlendi.” Diye acebül acayip yorum yapıyorlar. Doğru biz bir yanlışı düzeltiyoruz ve bunun için 40 takla atıyoruz. Ama yanlış, sizin içine düşüp fark edemediğiniz yanlıştır!

Ateistler, sürekli sorgulamadan bahsederler. Ancak Hazreti Aişe Validemizin (radıyallahü anha) asıl evlilik yaşının 18-19 olduğunu ortaya koyan çalışmalara karşı adeta kafalarını kuma gömerler. Üzerinde sorgulamaya, meseleye hakkaniyetli yaklaşmaya tenezzül etmezler. Çünkü onlar İslam dinine her zaman ön yargılarla yaklaşmıştır. Bu yüzden hakikatler işlerine gelmez. Onlar sürekli olarak sorgularlar. Ama asla tefekkür etmezler. İşte biz Müslümanlar ile Ateistler arasındaki fark budur. Biz tefekkür ederiz ve hakikatın peşine düşeriz. Ateistler ise ancak sorgularlar, vesveselerle ve ön yargılarla sadece nefislerini kandırırlar. Onlar için hakikatın bir önemi yoktur.

Daha evvelden yazmış olduğum, ➡️ Müslüman Sorgulamaz Ancak Tefekkür Eder ⬅️ başlıklı makalemi okumak için, başlığın üzerine tıklayınız.

Ben bu makaleyi yazmaya başladığım esnada İhsan Şenocak Hocaefendi, Hazreti Aişe Ne zaman Evlendi? Sorusu ile alakalı güzel bir video yayınlamış. İzleyip istifade etmeniz için burada paylaşıyorum.

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

2 Yorum

  1. Avatar

    “Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılı’nda vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Âişe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Âişe, Rasûlullah’tan (s.a.v.) önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek ki evlenecek çağda bir kızdı.” [Bkz. Hâtemü’l Enbiyâ Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir