La İlahe İllallah İbrahim Halilullah

La İlahe İllallah İbrahim Halilullah

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 Ekim Pazar günü İstanbul’da, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan Mor Efrem Süryani Kilisesi açılmıştır. Bu açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok Müslümanın tepkisini çeken, La İlahe İllallah İbrahim Halilullah şeklinde bir söylemde bulunmuştur. Yani, “Allah birdir ve İbrahim Aleyhisselam O’nun dostudur” demiştir. Bu söylemiyle üç kutsal (!) dinin ortak peygamberi olarak kabul edilen İbrahim Aleyhiselam üzerinden Dinler Arası Diyalog çağrısı yaptığı ehlince malumdur.

Tabi İslamcı birçok kesim tarafından Ümmetin lideri, mazlumların umudu olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesini La İlahe İlallah İbrahim Halilullah diyerek açmakla meşgulken; bir gün öncesinde Gazze’deki Hamas hükümeti, daha doğrusu Muhammed Deif liderliğindeki İzzettin El Kassam Tugayları tarafından İsrail’e karşı Aksa Tufanı Operasyonu ismini verdikleri cihad hareketi başlatılmıştı. İsrail’de bu operasyona karşılık olarak Gazze’de sivilleri, yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları hedef alarak yoğun hava bombardımanına başlamıştı.

Düşünün bir yandan Müslümanlar üzerinde soykırım yapılıyor, diğer yandan Müslümanlık davası güden bir takım Rüveybida Adam olan kimseler La İlahe İllallah İbrahim Halilullah diyerek kilise açılışı yapıyor! Bu söylemiyle üç dinin ortak peygamberi olarak kabul ettikleri İbrahim Aleyhisselam üzerinden diyalog ve kardeşlik mesajı veriyor! Kendisinin bu söyleminden sonra gelen tepkiler üzerine dinden habersiz olan bir takım trol partizanlar hemen bu söyleme kılıf buluyorlar. Kanuni Sultan Süleyman, kendi saltanatı döneminde Kudüs’te El Halil isimli bir kapı yaptırmış ve o kapının girişine de La İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazdırmış diyorlar.

El Halil Kapısında Verilen Mesaj Nedir?

Söylenen ya da yazılan bir sözden, bir yazıdan çok; nerede ve ne zaman söylendiği ya da yazıldığı önemlidir. Söylendiği ve yazıldığı zaman ve mekan o söze derin anlamlar yükleyebilir. Trol partizanlar her ne koşulda olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toz kondurmuyorlar ve yaptığı her şeye mutlaka bir kılıf buluyorlar. Kanuni Sultan Süleyman, El Halil kapısının girişine La İlahe İllallah İbrahim Halilullah diye yazdırırken acaba Hristiyan ve Yahudi Dünyasına nasıl bir mesaj vermek istedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilise açılışında aynı sözü söylemesiyle vermek istediği mesajla acaba ne kadar benzerlik vardır hiç düşündünüz mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilise açılışında La İlahe İllallah İbrahim Halilullah derken, üç kutsal din olarak kabul ettikleri bu dinlerin ortak peygamberi (!) üzerinden diyalog, hoşgörü ve barış mesajı vermek istemiştir. Ancak La İlahe İllallah İbrahim Halilullah hakikatta böyle bir mesaj vermiyor, bilakis tek dinin İslam olduğunun mesajını veriyor.

Allah Celle Celâlüh, Âli İmrân Suresi 67. Ayetinde şöyle buyuruyor:

“İbrâhim ne Yahudi ne Hıristiyan idi; bilâkis o, tek Allah’a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi.”

Yani bu ayet açıkça İbrahim Aleyhisselam’ın, üç dinin ortak atası olduğu iddiasını reddetmektedir. Bu husus ayet ile sabit olduğundan dolayı da inkarı küfürdür. Kanuni Sultan Süleyman, La İlahe İllallah İbrahim Halilullah sözünü El Halil kapısına yazarak ne tür bir mesaj vermiştir?

Verdiği mesaj aslında gayet açıktır. Allah tektir ve İbrahim Aleyhisselam onun dostudur. O ayetle de sabit olduğu üzere ne Hristiyan ne de Yahudi değildir. Sizlerin İbrahim Aleyhisselam’a haşa Hristiyan demenizin bir gerçekliği yoktur. Müslümanlar da umumen aynı zamanda Milleti İbrahimdir. Bu mesajla kısaca Kanuni Sultan Süleyman, Hristiyanlara vahdeti hatırlatmaktadır. Diyalog, hoşgörü ve barış gibi mesajı ise yoktur.

Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda Bakara Suresi 135. Ayetteki şu mesajı vermek istemiştir:

Yahudiler “yahudi olun”, Hristiyanlar da “Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” derler. De ki: “Hayır! Biz, tek Allah’a inanan ve hiçbir zaman müşriklerden olmayan İbrâhim’in dinine uyarız.

Dinler Arası Diyalog Mesajı

Peki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kilisesi açılışında hak olan bu söz ile bâtıl ve hatta küfür bir söylemde bulunmuş olmuyor mu? Zira bu sözün kilise açılışında söylenmesi Kanuni Sultan Süleyman’ın El Halil kapısına yazdırmış olmasıyla aynı mesajı içeremez! Kilise açılışında söylenmesiyle İbrahim Aleyhisselam sanki üç dininde atasıymış gibi kabul edilir ve bu söylem üzerinden üç dine diyalog, hoşgörü ve barış mesajı verilir. İbrahim Aleyhisselam’ı üç dinin atası kabul etmek ise ayetle sabit olan bir şeyi inkar olacağından küfürdür.

Mamafih FETÖ’nün geçmişte AKP ile birlikte bayraktarlığını yapmış olduğu ve AKP’nin de günümüzde devam ettirdiği Dinler Arası Diyalog fitnesi küfürdür. Kilise açılışında da La İlahe İllallah İbrahim Halilullah söyleminde bulunmak, sözün kendisi hakikat olsa bile verilen mesajdan sebep yine küfür olmaktadır. Çünkü gayesi Dinler Arası Diyalogtur. Kaldı ki Müslümanın kilise açması zaten başlı başına bir küfürdür! Bu devir bir nevi İkinci Ekber Şah devrine benzemektedir. O devirde Ekber Şah, Din-i İlahi diye bir inanç uydurmuş ve kendisini de bu inancın peygamberi ilan etmiştir. Ancak kendisinin ölmesinden sonra Din-i İlahi fitnesi son bulmuştur. Günümüzde de yine onlarca yıl evvel benzer amaca hizmet eden Dinler Arası Diyalog diye bir fitne zuhur etti ve bu fitnenin bayraktarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. İkinci bayraktarı ise FETÖ ele başı Fetullah Gülen’dir.

Bilindiği üzere Yahudiler hak peygamber olarak Musa Aleyhisselam’ı, Hristiyanlar hak peygamber olarak İsa Aleyhisselam’ı, biz Müslümanlar ise hak peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam’ı kabul ederiz. Biz Müslümanlar hiçbir peygamberi inkar etmeyiz. Ancak Yahudiler İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam’ı inkar ederler. Hristiyanlar’da Musa Aleyhisselam’ı ve Muhammed Aleyhisselam’ı inkar ederler. Ancak Hristiyanlar da, Yahudiler de, Müslümanlar da; İbrahim Aleyhisselam’ı inkar etmezler.

İşte Dinler Arası Diyalogçular da, Dinler Arası Diyalog fitnelerinde İbrahim Aleyhisselam’ı üç dinin ortak birleşme noktası olarak kabul edip İbrahim Aleyhisselam üzerinden diyalog, hoşgörü ve barış çağrısı yaparlar. Yukarıda da naklettiğim ayette Allah Celle Celâlüh açıkça yazmıştır. İbrahim Aleyhisselam ne Hristiyan, ne de Yahudi idi! O Allah’a inanıp boyun eğmiş ve müşriklerden de değildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilise açılışında neden, La İlahe İllallah İbrahim Halilullah dediğini şimdi idrak ettiniz mi?

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir