Rüveybida Adam Devrinde miyiz?

Rüveybida Adam Devrinde miyiz?

Rüveybida Adam Devrinde miyiz? Öyle bir devirde yaşıyoruzki, insanın şaşırmaması içten bile değil. Devleti yöneten en tepedeki isimler olsun, onların tayin ettikleri daha alt kademede olan memurlar olsun, insanları güya eğittiği iddia edilen eğitmenler olsun, birçok dini önder dediğimiz kimseler olsun…

Her makamda, her mevkide Rüveybida Adam diyebileceğimiz kimseler bütün makamları, bütün mevkileri adeta işgal etmişler.

Peki ama kim bu Rüveybida Adam? Neden Rüveybida Adam Devrinde miyiz? Diye bir soru soruyorum ve bu sorunun cevabını sorguluyorum! Çünkü Ebû Hureyre (radıyallahü anha)’den gelen rivayete göre Allah Resulü (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar üzerine (yağmurun bolluğu, fakat veriminin azlığıyla) aldatıcı öylesi yıllar gelecek ki, (o zamanda) yalancı adam doğrulanacak, doğru adam yalanlanacak, hain adama güvenilecek, güvenilir adam da hainlikle itham edilecek. Yine (o devirde) kamu işlerinde “RUVEYBİDA ADAM” söz sahibi olacaktır. “RUVEYBİDA ADAM nedir?” diye sorulunca, Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem); “önemsiz, basit, bilgisi kıt, aciz, fâsık ve sefih adamdır” diye cevap verdi.”

(İbn Mâce, Fiten, 24; Ahmed, II/291, 338; III/220; vd. Çeviri, İbn Mâce metninden yapılmıştır).

Şimdi herkes gözlerini kapatsın ve bulunduğu mesleği düşünsün. Kamu ya da özel hiç fark etmez! Kendi başında olan çobanları düşünsünler. Yetkili olanları düşünsünler…

Bunların (istisnalar hariç ve istisnalar kaideyi bozmaz) neredeyse hepsinin ne kadar da Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Rüveybida Adam diye tabir ettiklerine benzediğini muhtemelen göreceksiniz! Üstüne birde aslında ne kadar işinin ehli olan insan varsa çoğunun hep geri planda kaldığını göreceksiniz.

Rüveybida Adam Kime Denir?

Öncelikle yukarıda geçen hadis-i şerifte bahsedilen Rüveybida Adam nedir? Tek bir kişi mi yoksa genel olarak verilen bir ad mı buna bakmak lazımdır. Rüveybida Adam tanımını hadis-i şerifin içinde zaten Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) yapmıştır. Hiçbir önemi olmayan, basit, bilgisi kıt, aciz, fâsık ve sefih olan kimselere Rüveybida Adam denir.

Yine Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Rüveybida Adam’ın söz sahibi olacağından bahsetmektedir. Ancak burada tek bir kimseden bahsedilmemektedir. Rüveybida Adam olan kimseler bütün makamları, mevkileri işgal edecek ve her yerde bu şekilde Rüveybida Adam olan kimseler söz sahibi olacaktır diye anlamamız gerekir.

Buna karşılık ise güvenilir ve işinde ehil olan kimseler geri planda kalacaktır. Hatta güvenilir insanlar hainlikle ve yalancılıkla suçlanacaktır. Asıl hain ve yalancı olan adamlara ise güvenilecektir.

Neden güvenilir adamlar hain ilan edilecek ve hain olan adamlar ise güvenilir kabul edilecek? Çünkü Rüveybida Adam olan kimselerin, kimin gerçekten hain ve kimin gerçekten güvenilir olduğunu ayırt edebilecek kapasiteleri yoktur.

Onların Rüveybida Adam olmaları sebebiyle ise hain olanlar çevresini kuşatacak ve güvenilir olanlarında hain ve güvenilmez ilan edilmeleri kaçınılmaz olacak!

Rüveybida Adam Devrinde miyiz?

Bugün baktığımız zaman Rüveybida Adam Devrinde miyiz? Sorusunun bile oldukça gereksiz olduğunu ne yazık ki şiddetle müşahede ediyoruz. Zira görünen köy kılavuz istemez!

Devleti yönetenlerin durumu ortada, devleti yönetenlerin tayin ettiği memurların durumu ortada, devleti yönetenleri destekleyen bütün kesimlerin ve o kesimlerin başlarındakilerin durumları ortada! Birçok dini önder dediğimiz kimselerin durumları aynı şekilde ortada!

Üstelik Rüveybida Adamları desteklemeyenler ise kamuoyunda yeri gelir linç edilir. Yani hakkı konuşanlar, insanlara doğruyu anlatanlar hain ve fitneci ilan edilir. Ancak Rüveybida Adamları destekleyenler ise itibar görür.

İnsanların çoğu onların dediklerine inanırlar ve onlara güvenirler. Günümüze baktığımız zaman Peygamber Efendimiz ‘in (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadis-i şerifinin ne kadar da günümüze hitap ettiğini ibretle müşahede ediyoruz.

Neden Rüveybida Adam Devrindeyiz?

Siyasetten isim vermeden örnek vermek istiyorum. Çünkü Rüveybida Adam tanımının içinde hakaret diyebileceğimiz kavramlar var. Rüveybida Adam; bilgisi kıt, sefih, aciz, basit, önemsiz, fâsık bir kimseye denir. Bir insana Rüveybida Adam olduğunu söylemek, öyle zannediyorum ki hakaret sayılabilir. O yüzden isim vermeden genel bir örnek vermek daha münasip olacaktır.

İnsanların bugün geçim sıkıntıları var, insanların bugün gelecek kaygıları var, insanların bugün eğitim sorunları var, insanların bugün adalet sorunları var, insanların bugün güven sorunları var, insanların bugün ahlak sorunları var… bunlara benzer başka sorunlarda var ve bu sorunların en acil şekilde halledilmesi gerekmektedir. Bu sorunları kim halledecek? Tabi ki de devleti yönetenler halledecekler!

Ancak gündeme baktığımız zaman insanlar tüm bu sorunların gündeme gelmesinden uzaklaştırılıyor ve sistemli olarak sürekli suni gündemlerle meşgul ediliyor. İnsanları, siyasetçilerin saçma sapan içi boş birbirleriyle atışmaları meşgul ediyor. X Siyasetçi bunu dedi, buna karşılık Y Siyasetçi şunu dedi… Ama neredeyse hiç kimse gerçek sorunlara değinmiyor!

Ya da birileri kalkıyor heykel yıkmaya ve yakmaya çalışıyor. En az iki üç gün gündeme heykel skandalı otuyor. Heykele tapan vatansever, tapmayan vatan haini yobaz ilan ediliyor. Biraz daha uzasa iç kaos çıkacak! Miting meydanında çocuğun eline mikrofon veriliyor ve çocuk mikrofonda X Siyasetçiye hain diyor. Bu mevzuda günlerce gündem oluyor…

Öte yandan ise halkın sorunları dağ gibi büyüyor. Halk çözüm arıyor ama onların derdini duyan yok! Zamlar sürekli olarak biniyor. Öyle ki daha az zam yapılmasını Rüveybida Adamların etrafını saran hainler ve yalancılar, sanki lütufmuş gibi lanse ediyorlar!

Buna karşın Rüveybida Adamın yanlışlarını, zulümlerini dillendiren ve halkın sorunlarını dillendiren hakikat ehli olan kimselerde, çeşitli iftira propagandaları ile hain ilan ediliyor. Durum öyle acebül acayip bir hal alıyor ki… hain ve yalancı kimselere, hain ve yalancı olmadıklarını ispat etmeye çalışıyorlar!

Bu örnekleri siyasette, ekonomide, dış politikada, toplumda, adalette… her alanda daha da çoğaltmak mümkündür. Hangi alana bakacak olursak, ne yazık ki Rüveybida Adam devrinde olduğumuzu net bir şekilde görebilmekteyiz!

Asıl Hainler Her Zaman Kendileri Oluyorlar!

Rüveybida Adam olanların çevresinde her zaman kendisi gibi Rüveybida Adam olan kimseler ve hain, çıkarcı kimseler olur. Dolayısıyla bu ihanet düzeninin devam etmesi onlar için son derece önemlidir. Çünkü bu düzen devam ettikçe dünyevi çıkarlarını sağlayacaklardır.

Ancak onların bu düzenlerini devam ettirmesi içinde insanların ayakta uyutulması lazımdır. Geliştirilen yalan ve iftira propagandaları ile insanlar her daim kendilerine güvensinler. Buna karşılık kendilerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran kimseleri ise güvenilmez ve hain olarak zannetsinler!

Şu anda aynı böyle bir dönemde yaşıyoruz. Her kim hakikatleri güneş gibi parlak delillerle ortaya koymak istese, hemen iftira ve yalan propaganda mekanizması devreye giriyor ve hakikatleri ortaya çıkaranları direk olarak hain diye, münafık diye, yalancı diye yaftalıyor.

Direk linç etme mekanizması devreye giriyor ve en nihayetinde çok az kimse o hakikat ehlinin sözlerine itibar ediyor. Çoğunluk ise her zaman olduğu gibi asıl hainlerin ve çıkarcıların, asıl Rüveybida Adam olanların sözlerine itibar edip onların izinden gidiyor.

Allah Tebareke ve Teâlâ Hazretleri, cümlemizi Rüveybida Adam ve onun devrinden kurtarsın! Hainlerin ve yalancıların gerçek yüzlerini güneş gibi parlak delillerle açık etsin ve hainlik iftirasına maruz kalan hakikat ehlinin gerçek güvenilir kimseler olduğunu ortaya çıkarsın!

Dr. Ahmet GELİŞGEN Hocamızın, kendi kişisel web sitesinde yayınladığı RUVEYBİDA HADİSİ “İHANET EHLİNİN GÜVENİLİR, DÜRÜSTLERİN DE YALANCI VE HAİN KABUL EDİLECEĞİ ZAMANLAR!” Başlıklı PDF makalesini okumak için başlığın üzerine tıklayabilirsiniz.

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir