Siyonist Küreselciler Emellerine Ulaşamayacaklar!

Siyonist Küreselciler Emellerine Ulaşamayacaklar!

Siyonist Küreselciler Emellerine Ulaşamayacaklar! Çünkü onların emelleri kader-i ilahiye terstir. Onlar Tek Dünya Hakimiyeti kurmak istiyorlar. Bütün devletleri yıkmak, bütün milletleri kendilerine köle yapmak istiyorlar. Dünya’yı, kendi inançlarına göre kendilerine vaat edilmiş topraklar olan Fırat ile Nil Nehirleri arasında kurmayı amaçladıkları bir devletle yönetmek istiyorlar. Mescid-i Aksa‘yı da yıkıp, yerine Süleyman Tapınağını tekrar inşa etmek istiyorlar. Tüm Dünyayı Kudüs Başkentli Büyük İbrani Devletinden yönetmek, Süleyman Tapınağını da Merkez yapmak istiyorlar.

Bütün devletleri yıkmak ve bütün milletleri kendilerine köle yapmak kısmı çok önemlidir. Dünya’da 8 Milyar civarında insan var ve bu nüfus sürekli artıyor. Siyonist Küreselciler, kendileri az nüfusla bu kadar büyük bir nüfusu yönetemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bu sebepten dolayı da, Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirmek istiyorlar.

Dijital Paralarla Devletler Bitirilecek!

Tüm Devletleri yıkma planlarını ise bilim ve teknolojiyi kullanarak yapmak istiyorlar. Devlet otoritesini temsil eden en önemli unsur paradır. Her devlet kendi parasını basar. Bu para o devletin otoritesini temsil eder. Eğer para ile kurulan otorite olmasa, belki de devletten bahsetmek bile boş olacaktır. Günümüzde kripto paralar yeni bir teknoloji olarak karşımıza çıkmıştır. Yakın gelecekte kağıt paranın devri bitecek gibi de gözükmektedir. Eğer dijital para devrine geçilirse, devletler tarafından basılan kağıt paraların hükmü bitmiş olacaktır.

Dijital paralar ise, yazılımsal bir teknoloji olduğu için, her şahıs, şirket, sektör kendi adına çok rahat dijital para çıkarabilecektir. Her sektörün, şirketin ve şahsın kendi adına kripto para basması ve bunu kendi eko-sisteminde kullanması gayet mümkün olacaktır. Bahusus zaten halihazırda birçok sektör, şirket ve şahıs kendi kripto paralarını çıkardı bile. Birçok kripto paranın kendi kullanım alanlar mevcut ve bu kullanım alanları giderek genişlemektedir. Artık bankalardan daha çok soğuk kripto cüzdanlarına güvenen insanlar var. Bu insanların sayısı gün geçtikçe de artıyor.

Kripto paralarının sürekli olarak kullanım alanlarının genişlemesi, kaçınılmaz olarak devletler tarafından basılan kağıt paraların kullanım alanlarını daraltacaktır. Bu da kaçınılmaz bir süreç içerisinde sektörler, şirketler ve şahıslar tarafından oluşturulan dijital paraların; devletler tarafından basılan kağıt paraların yerini almasına sebep olacaktır. Devletin kolonlarından birisi olan para üzerindeki otoritesi böylece parça parça elinden alınacaktır.

Dijital Dünya ve Dijital Kölelik

Dünya’da bilim ve teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu da Dünyanın hızla yeni bir çağa geçmesine sebep oluyor. Geleceğe baktığımızda Yapay Zeka ve Dijital Hegemonya temelli bir Dünya görüyoruz. Yapay Zeka ile artık düşünme, karar verme ve eyleme geçme işini bile insandan alıyorlar. Yapay zeka; insan yerine düşünüyor, karar veriyor ve eyleme geçiyor. İnsanın hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmıyor. Baktığımız zaman ne kadar da hayret verici bir şey değil mi?

Ancak insanlar, yapay zeka ile kurulmaya çalışılan dijital diktatörlük emellerini göremiyorlar. Dünyada artık kağıt para devri bitip, dijital para devri başlayınca ne olacak? Başka değişimlerde beraberinde gelmeyecek mi? Mesela son yıllarda insanlara çip takılmasından bahsediliyor. Bu yönde ciddi çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam etmektedir.

İnsanlara çip takılacak ve insanlar bütün işlerini bu çiplerle yapacak. Evine girerken bile anahtar yerine bu çipleri kullanacak. Arabasını bu çiplerle çalıştıracak. İş yerine giriş çıkışlarda bu çipleri okutacak. Tüm dijital paraları bu çiplerde yüklü olacak ve çipleri okutarak alışveriş yapacak. İnsanların bütün konumları, hareketleri bu çipler ile anlık olarak takip edilebilecek ve kayıtta yapılabilecek. İnsanın nabzı ve ateş derecesi anlık olarak görüntülenebilecek.

Hiç düşündünüz mü? İnsanoğlu gerçekten bir çipe bu kadar bağımlı olursa ne olur? İnsanoğlu bir çipe bu kadar bağımlı olursa, bu çipin kontrolünü elinde bulunduranlara da o kadar bağımlı olur! Onların dijital kölesi olur. Devletlerin otoriteleri ortadan kalktığı zamanda, insanları bu dijital kölelikten artık kimse kurtaramaz! Ta ki Allah, yeniden bir Musa gönderene kadar!

Siyonist Küreselciler dijital para devrimi ile devletleri yıkıp, dijital işgal ile milletleri kendilerine köle yapmak istiyorlar. Ancak insanoğlu bu gidişattan ne kadar da gafil! Bilim ve teknoloji, insanlığa hizmet için gelişirse başımızın tacıdır. Ancak insanları kendilerine köle etmek isteyenlerin elinde bilim ve teknoloji bir silahtır. Bugün bilim ve teknoloji üstünlüğü ne yazık ki Siyonist Küreselcilerin elindedir. Onlarda ellerinde bulunan bu üstünlüğü, devletleri yıkmak ve milletleri kendilerine köle yapmak için kullanmaktadır.

Siyonist Küreselciler Emellerine Ulaşamayacaklar!

Küreselcilik denen bir kavramla, Siyonizm idealinin ne olduğunu ve kimlere ait olduğunu insanlara unutturmaya çalışıyorlar. Küreselciler, Küresel Elit Azınlık… gibi tanımlarla anlatılan kişiler aslında Siyonistler ve Masonlardır. Yakın geçmişe kadar Siyonistler ve Masonlar denirken, ne hikmetse son yıllarda sadece Küreselciler gibi tabirler kullanılıyor.

Öyle zannediyorum ki, Siyonist Yahudiler ve onların tamamlayıcı kadroları olan Yahudi olmayan diğer insanlardan oluşan Masonluk Teşkilatları, kendilerini gizlemek için böyle bir taktik uyguluyorlar. Bende o yüzden Siyonist Küreselciler tabirini kullanmayı daha uygun buldum.

Siyonistlerin emellerini ve izledikleri stratejiyi kısaca yüzeysel olarak anlattım. Ancak onlar asla Dünyaya hakim olamayacaklar. Müslümanlar olarak bizler Muhammedül Emin olan Resulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Hazretlerinin hadis-i şeriflerine baktığımız zaman bunu net olarak idrak edebiliyoruz. Onların asla Tek Dünya Hakimiyeti emellerine erişemeyeceğine emin olduğumuz hadis-i şerif şöyledir:

“Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhrunnasır ise kafirlerdendir. Dünyaya beşinci olarak ehli beytimden birisi sahip olacaktır.” 1

Bu hadis-i şerif bize açıkça gösteriyor ki, Hazreti Mehdi, Tüm dünyanın beşinci meliki olacaktır. Siyonist Küreselcilerin, Tek Dünya Hakimiyeti emelleri ve bu emelleri için kurdukları tüm tuzaklar biiznillah bozulacaktır. Bir diğer hadis-i şerif ise şu şekildedir:

“Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, hemen gel de öldür onu!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Müslim, Fiten, 82)  2

Ahir Zaman alametlerinden birisi de, Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş yaşanması ve Yahudilerin bu savaşta kesin bir mağlubiyet yaşamasıdır. Bu iki hadis-i şeriften bizler kesin olarak anlıyoruz ki, Siyonist Küreselciler Emellerine Ulaşamayacaklar! Bu emelleri yolunda ise mutlak bir hezimete uğrayacaklar.

“Allah plan kurucuların en hayırlısıdır!” (Enfâl Suresi, 30. Ayet)

Dipnotlar

1 AKÇİÇEK Abdulkadir, Mektûbât-ı Rabbani 2. Cilt, 380. Mektup, S: 1178, Çelik Yayınevi, BY: 2013

Yazan - Yavuz Şahin

Yavuz Şahin
Bir şeyi bilmek ve istemek başka, onu hayata geçirmek başka şeydir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir