Yabancı Yazara Ait, Hilafet İsimli Kitaptan Birkaç Not

Hilafet kitabının yazarı Müslüman değil, lakin insaf sahibi biri olduğunu ve adı Ahmed Mehmed olan modernistlerden, İslam’ın dünyevî nizam talebini örtbas etme gayretinde olan yerli müsteşriklerden daha edepli, hürmetli, âdil olduğunu aşağıdaki satırlarını okuyunca anlayacaksınız. Yabancı Yazara Ait, Hilafet İsimli Kitaptan Birkaç Not;

“İslamcılar hilafetin en güçlü olduğu ve siyasi otoritesinin bütün Batı Avrasya’ya ilerlediği, Londra ve Paris’te henüz birkaç bin kişi zor yaşarken Bağdat’ta neredeyse yarım milyon nüfusun bulunduğu, halifenin geniş alanlara daimi ordusuyla, Hem kelimelerden hem de sayılardan anlayan bürokratlarıyla hükmettiği, Bağdat ve Kahire’nin büyük ticaret ve kültür merkezleri olduğu bir dünyayı geri istiyor.”

hilafet - hugh kennedy

“Geleneğin içerisinden gelen şey siyasi, dini aktörler ve yazarlar için bir saygı doğurur. Hem İslami değerleri yansıtan hem de inançlarını yaşayabilecekleri güvenli ve düzenli bir çerçeve sağlayan kurumları yaratmaya çalışan erken dönem Müslümanları temelde ne fanatik veya mantıksız şekilde davrandılar ne de yaptıklarım, tartışmalarını ve anlaşmazlıklarını kaydettikleri metinleri gayri ciddi bir şekilde kaleme aldılar. Birçok insan toplumu için ortak olan siyasi ve dini açmazlarla uğraşıp durdular: iyi hayat nasıl yaşanacaktı; insanların, aynı fikirde olmadıkları halde bile bir arada yaşayacakları bir toplum nasıl kurulacaktı; hangi suçlar bir insanı toplumdan uzaklaştıracak veya ona ölüm cezası verecek kadar ciddiye alınacaktı; belki de en önemlisi, Allah’ın takdiri nasıl anlaşılmalıydı ve Allah insanlardan ne bekliyordu? Onların endişelerini göz ardı edip, yazdıklarım aşırı taraflı olarak nitelendirip ciddiye alamayacak kadar yanlı kabul etmektense, tartışmalarına, korkularına, ümitlerine ve görüşlerine saygıyla bakarsak, onların yaptıklarını ve tavırlarını anlamaya daha da yakınlaşırız.”

“Hilafet tarihi ve daha genel olarak İslam tarihi bir yorumun veya dar bir görüşün hükümranlığı altına alınmamalıdır. Daha ziyade Müslüman olanlar ve olmayanlar olarak bizler çağlar boyunca süregelmiş olan hilafet deneyiminin zenginliğinden ve çeşitliliğinden faydalanmalıyız.”

Yazan - Harun Çetin

Avatar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir