İnsanı İmansızlığa Götüren İyilik Kavramı

İnsanı İmansızlığa Götüren İyilik Kavramı

İnsanı imansızlığa götüren iyilik kavramı. Son günlerde iyilik diye garip bir furya var. Kişinin dininin, mezhebinin, inancının ehemmiyet arzetmediği salt iyilik kavramı! Yalnız bu iyilik kavramının çok tehlikeli bir yönü var. İnsanları sorgulayarak kıyas-ı fasitle ellerinden, kalplerinden imanlarını kuş gibi uçuracak bir sorgulamaya itmesi ve vicdan handikapı ile insanı bilmeden haddi aşan düşüncelere ve fikirlere itiyor olması.

Şöyle ki kişi, 10 TL olan kolonyayı fırsatçılık yaparak 80 liraya satan ticaret ahlakından yoksun bir Müslüman, kiracısından kira almayan bir Yahudi veya bu sıkıntılı zamanlarda insanlara yardım eden Hristiyan ile veya sokak hayvanlarına bakan bir Ateist ile kıyaslayıp fırsatçı Müslümanın Cennet’e gidecek olması fakat gayrimüslim veya Tanrı tanımaz Ateistin Cehennem’e gidecek olmasını mantık ve vicdan çerçevesinde uygun bulmayıp, evvela İslam dinini ve Cenab-ı Hakkın adaletini kem zihniyeti, kara cehaleti ile sorguya çekip bu durumu zihninde ve vicdanındaki basit adalet kalıbına oturtamayıp görünüşte İslam içerisinde görünüyor olsa bile kalben, fikren İslam’dan ve İslam’ın esasları ve mukaddesatından uzaklaşıp soğuyarak ya Ateizm, yahut Deizm çukuruna düşüyor

En iyi ihtimal ile Peygamberimizin risaletini, Cenabı-Hak Hazretlerinin ilahlığını ve birliğini kabul eden ama İslam’ın esaslarını kendi koyduğu kaideler ve çizdiği sınırlar içerisine sıkıştıran işine ve vicdanına uygun gelen çakma, saçma ve haddi aşan bir Müslümanlık anlayışına düşüyor.

Hak Kavramı 3 Kısımdır

Unutmayın hak kavramı Hukukullah, Hukukulibad, hem Hukukullah hem Hukukulibad olmak üzere 3 kısımdır.

Hukukullah, Hazreti Allah’ın kulları üzerindeki haklarıdır. Bu haklar Allah’ın emir ve yasaklarına uymak olup en mühim Cenabı-Hakk’ın uluhiyyetini ve birliğini, Peygamber Efendimizin risaletini dil ile ikrar kalp ile tasdik etmektir.

İslam’ın 5 şartının kişiye farz olması ve kişinin istifade etmesinin tek şartı iman sözleşmesi sayılan İmanın şartlarını eksiksiz kabul etmesidir. Kişinin namazını ve orucunu bilerek terk etmesi, Allah’ın haram kıldığı işler ile meşgul olması, hesabı Allah ile Kul arasında olan bir durumdur.

Böyle bir durumda Müslüman, emri bil maruf ve nehyi anil münker ile mesul olup, asla ve kat’a haram işleri işleyen kişinin imanını ölçüp sorgulayarak “imansız, kitapsız, kafir” diye küfre nispet edemez. Çünkü haram işleyen kişi lisanı ile imansızlığını tasdik eden bir emare göstermediği müddetçe İslam’a nispet olunur, ona “imansız, kitapsız” diyen hakikaten küfre düşmüş olur. Bu sebepten yukarıdaki örnekte 10 liralık kolonyayı 80 TL’ye satan ahlaksız ve fırsatçı Müslümanın Cennet’e girmesini sorgulamak, vicdanen kabul etmemek sizin Cehennem biletiniz olabilir.

Hukukulibad, yani kulların birbiri üzerine olan haklarıdır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, fakirleri ve yetimleri gözetmek, hayvanların haklarına riayet etmek, yardımsever ve merhametli olmak gibi… Yani yukarıdaki örnekte sırf vicdan ve mantık ağır basması sebebi iyilik yaptığı için, yardımsever olduğu için, hayvanları gözettiği yemek verip sahip çıktığı için bir Ateist, Yahudi, Hristiyanın Cennet’i hak ettiğini, Cehennemin ise onların iyiliklerine yapılan haksızlık olduğunu düşünmek yine aynı şekilde sizin Cehennem biletiniz olabilir.

Çünkü hukukulibada riayet eden bir gayrimüslim yahut Ateist bu riayetin mükafatını almak için tek sözleşme olan iman esaslarını kabul etmemiş ödemesi gereken en büyük hakkı ödememiştir.

Bu bağlamda bu kavramların mahiyetini bilmeden sırf vicdan ve mantıkla yapılan saçma kıyas ve akabinde düşülen Ateizm, Deizm veya “kendin pişir kendin ye” şeklinde vicdanına, mantığına ve işine gelen çakma bir iman anlayışı sebebiyle Cehennemden VIP bilet almış olabilirsiniz.

Hani çoğu vatandaş Müslüman, memlekette, Müslüman ana-babadan doğduğu için yani açıkçası coğrafya Müslümanı olup; “nasılsa Müslümanım be abi” rahatlığında olup kendisini başka bir şey bilmek ve yapmak zorunda görmüyor ya, işte bu rahatlığın verdiği cehalet sebebiyle bir çoğu beleşten elde ettiği iman nimetini bir kuş gibi elden kaçırıveriyor.

Bu tuzağa düşmekten Allah muhafaza buyursun!

Yazan - Yusuf Yiğit

Avatar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir